Lista instalacji

Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów

 

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Michów7053291.002022-10-01Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno21, 234825.002022-10-01Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Lipniak31294114.002022-10-01Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów244/25860.002022-09-16Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 9,12 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno598/2, 599/2, 598/4, 599/42317.002022-08-19Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1872760.002022-07-28Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów316632.002022-05-25Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec54/3Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów112Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka32Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno406/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów89, 90Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów423, 425Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów115Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka416/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno667/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wypnicha470Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów651/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka412Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Miastkówek129/5, 130/1, 131/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wólka Michowska165/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów117, 118, 119Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko306Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa68/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Miastkówek136/3, 137/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce358Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów215Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kol.312/2Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa92Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Miastkówek123/1, 125/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce56Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1249/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce40/2Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa153/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Meszno183/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec143/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów241/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wypnicha 485, 486Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa74/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn242Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec127Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów236/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zofianówka115Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Podlodówek426Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn433/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec126/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów427Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce39Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ostrów883Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn184Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec157Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów629/8Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia294/3Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ostrów1668Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1220/1, 1220/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia97Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów225,226,227Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec54/3Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno645/1Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Ostów905Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn306Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia111/2, 111/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów371/1, 373/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno311/1, 311/2Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno614Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Ostów649Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn261/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia113/1, 314Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów423, 425Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno21, 23Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rawa222Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Natalin15/1,Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1140Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia105, 106, 107Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów629/9Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn452/1Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Podlodówek346Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Młyniska17/1,Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Krupy943/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko307/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1921Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno651Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Giżyce25Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów 271/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn499Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko380, 381, 382/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1924Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1263Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów 1818/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn296Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko283Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1927Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów692Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów111Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn264Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko478/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów65/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów126Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów104Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn41Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko753Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów69, 70/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów705Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów736Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb335/1, 332/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko336Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów38/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów168Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów242Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb1051Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko420/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów315/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn170Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów1264Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Giżyce26Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko314/4Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów793/1, 794/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Lipniak3129Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów1253, 1258/1, 1259/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gawłówka903Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko265/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów682Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb505Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów148, 149Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko383/5Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów439Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Giżyce107Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów106Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów135Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko668/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów765/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów626/9Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów239/1, 240/1,237/1, 238/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola320Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko304Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów306/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów651/2Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów306/8Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola474Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno316/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów701/15Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce290, 287Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów730Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Budki943Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno649Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów691/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko265/1Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów506/5Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Budki818,819Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno157/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów697Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów700Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno21, 23Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1259/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka417Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno1702Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów702Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów135Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów528/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka416/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno676Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów161Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wypnicha343Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów650Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno635Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rudno413Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Miastkówek604/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce285Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów127Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko413, 414Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa222Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Miastkówek139/6Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce290, 287Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów237/2, 238/2, 239/2, 240/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec69/3Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa322Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Meszno117Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Węgielce59Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów176Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wólka Michowska163Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Rawa295/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn185/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec54/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów279/4Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wypnicha 464Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Podlodówek 157/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1230Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec16/3,Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów921/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka416/1Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Podlodówek113Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn186Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec70/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów629/7Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno311/1, 311/2Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ostrów1524/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn309Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec43/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów703/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wólka Michowska165/1Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ostów1525/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1136Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia279/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów136Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Trzciniec126/1Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 20kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno598/2, 599/2, 598/4, 599/4Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Ostów483/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn322Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia137Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów366/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko540/5Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno642Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Ostów585Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1226Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia127Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1944Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka417Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno642Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Młyniska17/2,Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko Kolonia141Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów461/4, 461/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno598/2, 599/2, 598/4, 599/4Kotły na biomasie Kotły na biomasie o mocy 25kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Ostrów649Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów 636/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kruszyn149Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko270/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1936Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów135Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów 1818/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn991/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko270/2, 271Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1926Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów349/3Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów22Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn302Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko418, 419Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów7Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów427Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów629/3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn452/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko680/5, 694/4Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów26Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów281Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów3Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb559/1, 565/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko540/5Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów710Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów1928Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów61Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb352Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko571/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów38/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Meszno132, 133Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów133Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb228/5Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko540/4Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów405/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mejznerzyn1256Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów681Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Giżyce21Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko410/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów792/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Katarzyn131Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów4, 5Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów161Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko591/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów473Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Gołąb27/1,Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów268/7Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów138Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko748/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów626/9Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola317Instalacja solarnaInstalacja solarna - 3,4KW (2/300)Historia odczytów Dodaj do raportu
Michów1938Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów224/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko579Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów760Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów765/1Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów400Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola462/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudzienko409/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów414/4, 414/9Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów224/1Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów716Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola444/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno629/2Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów637/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Aleksandrówka417Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów643/1Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Chudowola450Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rudno764/8Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów694Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Elżbietów138Pompy ciepłaPompy ciepła o mocy 3,5 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Michów120Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,56 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Anielówka442/2, 443Instalacje fotowoltaiczneInstalacja fotowoltaiczna o mocy 3,8 kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.

Skip to content