O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE
„INSTALACJE OZE JAKO ELEMENT POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE MICHÓW”

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Michów wyniesie 383 szt. (łączna moc zainstalowana 1,97 MW). Rodzaje poszczególnych instalacji: kolektory 2 panele (moc 3,4 kW) – 80 sztuk kolektory 3 panele (moc 5,1 kW) – 5 sztuk kotły 20 kW – 10 sztuk kotły 25 kW – 12 sztuk pompy (moc 3,5 kW) – 29 sztuk foto o mocy 3,1 kW – 58 sztuk foto o mocy 3,72 kW – 30 sztuk, foto o mocy 4,34 kW – 78 sztuk, foto 4,96 kW – 49 sztuk foto 5,89 kW – 29 sztuk foto 8,99 kW – 3 sztuki.

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, aerotermalną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Michów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej – 1,97 MW. Produkcja energii elektrycznej – 1017,20 MW/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej – 136. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 247 szt. Spadek emisji CO 2 – 1099,64 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza.
W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Michów, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

Budynki użyteczności publicznej, na których zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne: budynek Urzędu gminy w Michowie, Szkoła Podstawowa w Rudnie, Zespół Szkół w Michowie, Szkoła Podstawowa w Katarzynie, Przedszkole w Michowie.

Wartość projektu 6 263 941,80 zł

Dofinansowanie z UE 3 169 078,00 zł

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1174466/

Skip to content