Zakończenie całości zadań w ramach projektu „Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”

Tytuł projektu: Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

Wójt Gminy Michów pragnie poinformować, iż została zakończona realizacji całość zadań przewidzianych do wykonania w ramach wymienionego projektu. W projekcie udział wzięły 267 gospodarstwa domowe z terenu całej gminy Michów. Instalacje OZE zostały zamontowane na/w budynkach prywatnych, a także dokonano montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych tj Zespól Szkół w Michowie, SP w Rudnie, Przedszkolu w Michowie oraz budynek UG w Michowie

Projekt  zakładał, montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, montaż pomp ciepła CWU oraz wymianę kotłów c.o. na kotły opalane biomasą ( spełniające wymagania 5-tej klasy emisji).  Wykonano:

  • Dostawę i montaż 12 kompletnych zestawów instalacji pompy ciepła na potrzeby przygotowania CWU. Zestaw składa się aerotermalnej pompy ciepła o mocy nominalnej  3,5kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.
  • Dostawę i montaż 14 sztuk kotłów na biomasę w tym 8  –  kotłów o mocy nominalnej  
    20 kW oraz 6 kotłów m mocy nominalnej  25 kW.  Zamówienia obejmował dostawę urządzeń, montaż oraz wpięcie do obiegi ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania.
  • dostawę i montaż 38 szt zestawów solarnych na potrzeby przygotowania CWU. Zestw składa się kolektorów solarnych o mocy nominalnej  3,4 kW ( dwa panele) wraz
    z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l., zamówienie obejmowało także wpięcie do obiegi ciepłej wody użytkowej  
  • dostaw i montaż 234 szt zestawów instalacji fotowoltaicznych. Zestaw składa się
    z falownika/ Inwertera oraz odpowiedniej liczby paneli fotowoltaicznych w zależności od projektowanej mocy która wynosiło od 3,42 kw ( 9 paneli) do 6.08 kW ( 16 paneli). Budynki gminne tj szkoły zostały wyposażone w 5 instalacji o mocy 6,08 – 9,12 kW. Usługa w tym przypadku dotyczyła także wpięcia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię. Jednak zakładanym głównym celem to wymiar ekologiczny, pozwalający nam zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych

Projekt w głównej mierze przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów OZE
( panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę) na budynkach prywatnych położonych na terenie Gminy Michów i stanowiących własność mieszkańców Gminy Michów, tych którzy złożyli odpowiednie deklarację przystąpienia do projektu oraz podpisali z stosowne oświadczenia.

Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię. Jednak zakładanym głównym celem to wymiar ekologiczny, pozwalający nam zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych .  Zainteresowanie energią odnawialną było bardzo duże, nadmienić należy że jest to kolejny – już trzeci projekt dotyczący montażu instalacji OZE na terenie Gminy Michów.

(-) Jarosław Radomski

Może Ci się również spodoba

Skip to content